Naše služby

Registrace léčiv a zdravotnických prostředků

Farmaceutické produkty mohou být v EU registrované centralizovanou, decentralizovanou nebo národní procedurou. Na zabezpečení rychlého a plynulého registračního procesu jsou nutné detailní znalosti procesů, dokumentace a fungování lékových agentur.

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti registrace léků a farmakovigilance:

 • příprava žádosti a dokumentace ke všem typům procedur,
 • zastupování a komunikace s lékovou agenturou a zdravotními pojišťovnami,
 • odborné překlady a harmonizace SPC,
 • farmakovigilance.

Průzkum a analýza trhu

Společnost MeaVita s.r.o. je aktivní i v oblasti průzkumu trhu a marketingového poradenství. Zásadním krokem jak přijít k důležitým poznatkům a navrhnout správný obchodní plán je detailně vypracovaný kvantitativní a kvalitativní průzkum trhu nezávislou třetí stranou. Prostřednictvím našeho poradenství a analýz Vám společnost MeaVita s.r.o. pomůže ke správným obchodním a marketingovým rozhodnutím.

Naše analýzy farmaceutického trhu Vám pomohou v těchto oblastech:

 • segmentace trhu,
 • zacílení marketingových kampaní,
 • určení prioritních investic a správní alokace finančních zdrojů,
 • optimalizace lidských zdrojů.

Poradenský servis a školení

Poskytujeme následující školení pro jednotlivce a skupiny:

 • registrace léků a zdravotnických pomůcek,
 • cenotvorba a kategorizace,
 • základy farmako-ekonomiky,
 • školení marketingového a prodejního charakteru.

Profil školení

Školení jsou vhodná pro pracovníky farmaceutických společností a zdravotnických institucí, které se potřebují lépe orientovat v uvedených oblastech.

Součástí školení je:

 • teoretická příprava,
 • výklad aktuální legislativy a metodiky,
 • praktické cvičení, které účastníkům umožní práci v oblasti legislativy, marketingu a prodeje.

Chcete se s námi spojit?

Pošlete nám rychlou zprávu, domluvte si schůzku nebo nám pošlete svůj dotaz. Odpovíme na vše.

Kontaktujte nás